Den Nye Tids Spirituelle Årstidsfester

 

Dans og Sang
Meditation og Healing
Årstidsceremoni

Vær med til at fejre de forskellige årstider
og modtage inspiration til din åndelige udvikling

 

Forårsjævndøgn
(Forårsjævndøgnsceremoni )

Sommersolhverv
(Sommersolhvervsceremoni )

Efterårsjævndøgn
(Efterårsjævndøgnsceremoni)

Vintersolhverv
(Vintersolhvervsceremoni)

 

Spirituel årstidsfest ved jævndøgn og solhverv

Der er ved jævndøgn og solhverv nogle særligt stærke kosmiske indstrømninger på Jorden som gør at det er særligt gavnligt for Bevidste Lysarbejdere at meditere på disse tidspunkter.

Derfor afholder vi et aftenarrangement ved forårsjævndøgn, sommersolhverv, efterårsjævndøgn og vintersolhverv, hvor vi laver en jordhealingstjeneste hvor vi stiller os til rådighed som kanaler for den pågældende årstids kosmiske indstrømning. Og hvor vi laver en særlig årstidsceremoni, der består af Hellig Dans, frigørende og intuitiv dans og sang, mantrasang og en kanaliseringsmeditation, hvor vi åbner os for den pågældende årstids solengel og dennes kærlighedsstrøm.

Formålet med disse aftener er at vi som en fælles gruppegral åbner os for at modtage den pågældende årstids kærlighedsindstrømning og inspiration til vores åndelige udvikling gennem meditation, dans, sang og healing.

Til denne ceremoni anbefaler vi alle deltagere at medbringe noget fra naturen der repræsenterer den pågældende årstid, som vi kan ligge i midten af gruppecirklen som en hyldest til den pågældende årstid.

 

Forårsjævndøgn

Ved Forårsjævndøgn Lader Moder Guds sin Feminine kærlighedsstrøm strømme særligt aktivt ind i Jorden, for at give kærlighed og omsorg til Jorden så Jordens mange gaver får næring til at vokse og folde sig ud som træer, buske, blomster og planter. Dette indre energiarbejde foregår i tæt samarbejde med deva- og engleriget og alferiget med de mange alfer, feer og naturånder.

Sommersolhverv

Ved Sommersolhverv Lader Gyldne Kristus Den Gyldne Kristus Flamme strømme særligt aktivt ind i Jorden, for at rense og forvandle Jorden og for at åbne Jorden endnu dybere for at modtage den guddommelige kærlighedsstrøm og Helligåndens belivende kærlighedskraft herigennem. Dette får naturens mange gaver til at fortsætte med at vokse og folde sig ud. Helligåndens rene kærlighedslys får det karmiske lag af kollektivt mørke og negativitet til at komme op til overfladen klar til at blive forvandlet i det kommende efterår.

Efterårsjævndøgn

Ved Efterårsjævndøgn Lader Karmas Herre Tilgivelsens Flamme strømme særligt aktivt ind i Jorden, for at forløse og frigøre den og alt levende, som er en del af Jordens aura, fra de karmiske ophobninger og bindinger som er kommet op i lyset i løbet af sommeren og som nu er klar til at blive forvandlet som en del af deres åndelige udvikling i overensstemmelse med den guddommelige vilje og Plan og Den Karmiske Lov. Dette giver Jorden og alt levende på Jorden en særlig mulighed for at gennemgå en ny og dybdegående forvandlingsproces, der skaber plads til en endnu dybere integration med Den Guddommelige Kærlighedsstrøm.

Vintersolhverv

Ved Vintersolhverv lader Kristus Maitreya, som er Lederen af Jordens Store Hvide Broderskab, Kærlighedens Flamme strømme særligt aktivt ind i Jorden, for at forene Jorden og alt levende med den guddommelige kærlighedsstrøm på et endnu dybere plan end året før. Det der er blevet forløst, frigjort og forvandlet gennem efterårets indre forvandlingsprocesser kan nu slippes og erstattes af en endnu dybere integration med Den guddommelige kærlighedsstrøm. Og gennem denne proces har hele menneskeheden mulighed for at blive endnu mere forenet med deres sjælslys, deres solengel og den guddommelige kærlighed, vilje og visdom.

 

Praktiske oplysninger

 

Datoer:

Forårsjævndøgnsfest
(Forårsjævndøgnsceremoni Tirsdag den 19/3 2019)

Sommersolhvervsfest
(Sommersolhvervsceremoni Fredag den 21/6 2019)

Efterårsjævndøgnsfest
(Efterårsjævndøgnsceremoni Fredag den 22/9 2019)

Vintersolhvervsfest
(Vintersolhvervsceremoni Fredag den 22/12 2019

 

Tidspunkt:

kl. 19.00 – 21.00

 

Entré:

50 kr.

 

Kom gerne et kvarters tid før så vi kan mødes/snakke - vi begynder kl. 19!
Alle er velkomne – vi glæder os til at møde dig/jer!

 

Sted:

Den Indre Sol
Centret for Ny Tids Lysarbejde

Ahlgade 61-63, 1. sal, lokale 1.5
4300 Holbæk

 

 

Forside