"Den Indre Sol - Centret for Ny Tids Lysarbejde "
Den Indre Sol er et kursuscenter der bygger på et spirituelt samarbejde med Det Åndelige Hierarki - Det Store Hvide Broderskab og englehierarkiet. Med det menes at alle aktiviteter og kurser der laves i Den Indre Sol skabes ud fra inspiration fra og samarbejde med den åndelige dimension. Hovedformålet er at lave Bevidst Lysarbejde og dermed hjælpe med Det Åndelige Hierarkis formidling af lys- og kærlighedsindstrømning til jorden og menneskeheden. I den proces bliver vi hver især healet, forvandlet og åbnet i hjertet så vi i højere og højere grad kan fungere som kanaler – som Fader-Moder Guds medarbejdere – her på jorden. Og med det lysarbejde vi laver hjælper vi menneskeden med at åbne sit fælles hjerte og blive forenet med hinanden.


Nyheder

Den Indre Sol flytter til Holbæk - 2/3 2019

Kære lysarbejdere

Foråret er så småt begyndt og det bringer forandringer med til Den Indre Sol - vi flytter nemlig alle vores aktiviteter i Valby og Jyderup til Holbæk fra d. 1. april 2019, hvor vi har følt os inspireret til at starte aktiviteter op i længere tid. Det glæder vi os til at komme igang med. Vi flytter ind på Ahlgade 63, 1. sal, lokale 1.5, 4300 Holbæk, hvilket er centralt og tæt på stationen.

I den forbindelse starter vi en masse aktiviteter op i horoskopsårscyklussen (godt nytår!) fra April måned af - både nye, ændrede og gamle arrangementer. Og vi samler alle vores arrangementer et sted, som tidligere var spredt ud i Jyderup og Valby.

Først og fremmest fortsætter vi i 2019 med at afholde vores grunduddannelse, Uddannelse til Ny Tids Lysarbejder. I år afholdes den via 12 søndagsworkshops med tilmelding, hvor man kan tilmelde sig dem enkeltvis og dermed tage uddannelsen delvist, eller over flere år. Det optimale er dog at følge forløbet fra start til slut på et år. Første workshop er søndag d. 28/4 kl. 11-16.

Derudover starter vi flere åbne aftener op, først og fremmest om torsdagen, hvor der er dans fra 17.30-18.30 og arrangementet Bevidst Lysarbejde for Jorden fra kl. 19-21. Sidst men ikke mindst, afholder vi i 2019-2020 også vores fuld- og nymånemeditationer og spirituelle årstidsfester i Holbæk.

Alle disse arrangementer er selvfølgelig i kombination med vores sædvanlige forskellige søndagsworkshops, inkl. Uddannelsen til Ny Tids Hjertegralshealer (5 workshops), vores højtidsworkshops og vores religionsworkshops.

Mht. rejser afholder vi to i 2019: Et retreat i Ebeltoft og Mols Bjerge i Store Bededagsferien i Maj og en spirituel rejse til Kreta i August.

Alt dette kan man lære mere om på denne hjemmeside, vores facebookside eller ved at kontakte os for mere information.

Vi ønsker jer alle et freds- og kærlighedsfyldt horoskopår!

Mange kærlige solhilsener fra Ziadria, Michael og Simon
- Den Indre Sol - Centret for Ny Tids Lysarbejde

 

Åbne aftener og uddannelser fra April 2018 - 3/2 2018

Kære lysarbejdere

Godt nytår! - kalenderårsnytår (og energimæssigt nytår). Horoskopnytåret nærmer sig (starter med Vædderen i marts/april), og det er herfra vi starter vores nye cyklus af arrangementer.

I 2018 fortsætter vi med at afholde vores grunduddannelse, Uddannelse til Ny Tids Lysarbejder, torsdagsaftener (19-22) i Valby, delt op i 4 åbne aftener om måneden: Healing og kanaliseret inspiration fra De Opstegne Mestre, Den Feminine Kærlighedsstrøm, Healing og kanaliseret inspiration fra De Store Ærkeengle og Hjertets Dans og Sang.

Derudover starter vi flere forskellige åbne aftener / uddannelser op om tirsdagen (19-22) i Valby: Uddannelse til Ny Tids Hjertehealer, Uddannelse til Ny Tids Hjertehealingsterapeut og Uddannelsen til Ny Tids Hjertegralshealer.

Og i Jyderup afholder vi vores Uddannelse til Ny Tids Chakralydhealer over 12 søndagsworkshops.

Sidst men ikke mindst, afholder vi i 2018 vores fuldmånemeditationer i Valby og vores nymånemeditationer i Jyderup.

Alle disse arrangementer er selvfølgelig i kombination med vores sædvanlige forskellige søndagsworkshops, inkl. vores højtidsworkshops og religionsworkshops.

Alt dette kan man læse mere om på hjemmesiden og vores facebookside, eller kontakte os for mere information.

Vi ønsker jer alle et kærlighedsfyldt 2018!

Mange kærlige solhilsener fra Ziadria, Michael og Simon
- Hjertehealingshuset Den Indre Sol

 

Uddannelser og rejser i 2017 - 2/1 2017

Kære lysarbejdere

Så er hjemmesiden blevet opdateret til det nye år. Vi har først og fremmest tilføjet vores to større uddannelser som vi tilbyder i 2017 (fra april af), nemlig Uddannelse til Ny Tids Lysarbejder og Uddannelse til Ny Tids Hjertehealer. Uddannelsen til Ny Tids Hjertehealer foregår 1 søndag om måneden over 12 søndage, hvor vi mødes, mediterer og åbner os gennem intuitiv healing, chakralydhealing og specifikke healingsformer for at blive i stand til at udføre Ny Tids Hjertehealing. Se mere her.

Uddannelse til Ny Tids Lysarbejder, vores grunduddannelse, tilbyder vi i 2017/2018 på en ny måde, nemlig igennem hverdagsaftener. Der vil være 4 aftener per måned som vil repræsentere de forskellige aspekter af hver stråleenergi, som vi før dækkede på en søndagsworkshop. Aftenerne vil handle om henholdsvis De Opstegne Mestre, De Store Ærkeengle, den feminine del af stråleenergien og Den Ny Tids Spirituelle Dans og Sang. Aftenerne vil være åbne aftener så man frit kan deltage i så meget af uddannelsen som man ønsker. Læs mere om uddannelsen her.

Sidst, men bestemt ikke mindst, har vi opdateret vores oversigt over vores rejser i 2017. Vi tilbyder rejser til Glastonbury i Sydengland - Det Gamle Avalon, Kreta - Kærlighedens Ø, Chakrakursus på Samsø og Retreat i Assisi. Læs mere om alle disse rejser under Spirituelle rejser. Vær i denne forbindelse opmærksom på, at selvom der er meget fremsatte tilmeldingsfrister til rejserne, så er det en god idé at at tilmelde sig så hurtigt som muligt, da vi ikke kan garantere plads på fly og på hotel / B&B i nærområdet (undtagen Kreta hvor vi indtil d. 1/5 har reserverede pladser på både fly og hotel).

Vi glæder os meget til at komme igang med både uddannelser og rejser, det bliver dejligt, og vi glæder os til at dele det med jer. Godt nytår til jer alle sammen!

Mange kærlige solhilsener fra Ziadria, Michael og Simon
- Hjertehealingshuset Den Indre Sol

 

 

Uddannelse til Ny Tids Hjertegralshealer m.m. - 27/8 2016

Kære lysarbejdere

Så er en masse arrangementer på hjemmesiden blevet opdateret. Ud over mindre detaljer har vi først og fremmest fået opdateret vores oversigt over vores uddannelser og tilføjet vores sidste nye Uddannelse til Ny Tids Hjertegralshealer, som er en mindre uddannelse som gennemgår 4 dybe indre hjertegrale over 5 workshops. Læs mere her. Den næste workshop i uddannelsen er Assisiworkshoppen The Spirit of Assisi søndag
d. 2/10 kl. 10-17 på Landlystvej 4, kld., 2500 Valby.

Den anden store ændring er at vi fra nu af kun laver De 12 Indsigter i Jyderup, ikke i Valby. Til gengæld vil vi på de torsdage hvor der før var De 12 Indsigter i Valby, nu afholde Hjertets Dans - Den Nye Tids Spirituelle Dans.

Desuden er det sådan, for dem af jer der ikke allerede ved det, at vores Uddannelse til Ny Tids Lysarbejder og vores Uddannelse til Ny Tids Hjertehealer ikke er åbne for tilmeldinger i dette horoskopår, da vi optager uddannelserne på video. Der vil starte nye hold op i april 2017.

Vi glæder os meget til at komme igang med både Uddannelse til Ny Tids Hjertegralshealer og Hjertets Dans, og vi glæder os til at dele det med jer!

Mange kærlige solhilsener fra Ziadria, Michael og Simon
- Hjertehealingshuset Den Indre Sol

 

 

Nye arrangementer for horoskopåret 2016/2017! - 24/3 2016

Kære lysarbejdere

Så er der opdateret på hjemmesiden med alle vores arrangementer for det nye horoskopår, som starter op her efter påske. Om tirsdagene i Jyderup og om torsdagene i Valby afholder vi Healing i Englenes kærlighedsstrøm, Kanaliseringsaften, De 12 Indsigter og en lang række forskellige foredragsaftener. En fredag om måneden i både Jyderup og Valby holder vi Hjertets Dans, og på skiftende ugedage afholder vi som sædvanlig fuld- og nymånemeditationer. I år bliver det, i samarbejde med vores lysarbejderkollegaer Stig og Anne, både i Jyderup og i Valby at vi afholder fuld- og nymånemeditation. Se mere om alle disse arrangementer under Åbne aftener.

Udover dette er der også blevet lagt information op om vores Spirituelle Rejse til Kreta, som vi afholder fra d. 15/8 til d. 22/8 2016! (Se også vores snartkommende Pinsekursus i Glastonbury!)

Uddannelse til Ny Tids Hjertehealer og Uddannelse til Bevidst Lysarbejder ligger allerede på siden. De starter begge op i april. Stedet for afholdelsen af disse uddannelser er fleksibel i forhold til antallet af tilmeldinger i Jyderup ifht. København/Valby.

Vi glæder os meget til at komme igang med alle disse dejlige arrangementer og rejser, og at åbne endnu mere til den guddommelige kærlighed derigennem - sammen med jer.

Mange kærlige solhilsener fra Ziadria, Michael og Simon
- Hjertehealingshuset Den Indre Sol

 

Nye lokaler i Valby! - 1/2 2016

Kære lysarbejdere

Vandmanden siges jo at være Den Nye Tidsalders tegn. I hvert fald bliver det på mange måder en ny tid for Den Indre Sol i Vandmanden i år:

Vi har valgt at flytte til nye lokaler i Københavnsområdet, i Valby, på Landlystvej 4, kld., 5-10 minutters gang fra Hvidovre station. Der glæder vi os til at komme igang med vores aktiviteter, første gang søndag d. 7/2 hvor vi holder 11. stråle workshop og åben indvielsestjeneste fra 12-13.

Som I måske har bemærket har vi løbende flyttet flere af vores aktiviteter til Jyderup, og at der har været færre aktiviteter i København. Dette vil fortsætte, omend visse aktiviteter stadig vil foregå i Valby i det nye horoskopår, fra April af. Hold øje med nyhedsbrevene, facebook og hjemmesiden her for opdateringer.

Vi glæder os til at komme igang i vores nye lokale og med vores nye arrangementer i Jyderup, og til at lave mere lysarbejde samen med jer!

Mange kærlige solhilsener fra Ziadria, Michael og Simon - Den Indre Sol

P.S. Vi afholder pinsekursus i Glastonbury / Det Gamle Avalon fra d. 13/5-16/5 2016, se nærmere under Spirituelle Rejser. Desuden er der allerede nu lagt datoer op for Uddannelse til Bevidst Lysarbejder, Uddannelse til Ny Tids Hjertehealer og for fuld- og nymånemeditationer i 2016.

 

Nye lokaler i København! - 24/4 2015

Maj måned bliver igen i år en speciel måned for Den Indre Sol, for det er nemlig her vi vil blive fuldt etablerede i vores nye lokaler i København NV, på Dortheavej 73, kld. Vi flytter i de nærmeste dage og derfor bliver vi desværre nødt til at aflyse tjenesten søndag d. 26/4 og kanaliseringsaftenen torsdag d. 30/4. Første dag i de nye lokaler er søndag d. 3/5 hvor vi afholder 2. stråle workshoppen i Uddannelsen til Bevidst Lysarbejder og indvielsestjeneste fra kl. 12-13. Vi håber I har lyst til at komme og være med til at åbne stedet sammen med os!

I de nye lokaler har vi to behandlerrum, og vi kan derfor tilbyde alternative behandlere at leje et kliniklokale/behandlerrum en eller flere faste dage i løbet af ugen. Kontakt os hvis du er interesseret i at se lokalerne eller bare gerne vil høre mere!

Mange kærlige solhilsener fra Ziadria, Michael og Simon - Den Indre Sol

 

Nye arrangementer for 2015/2016 - 5/4 2015

Så er påsken ved at være slut og det nye esoteriske nytår står for døren. Vi har opdateret vores arrangementer for 2015/2016 - klik gerne ind og kig nærmere på de mange muligheder. Alle vores arrangementer har det til fælles at vi sammen åbner os for den guddommelige kærlighed og for den åndelige dimension. Vi håber I vil være med!

Rigtig godt nytår til jer alle sammen!

Mange kærlige solhilsener fra Ziadria, Michael og Simon - Den Indre Sol

 

Den Feminine Kærlighedsstrøm i 2015 - 25/1 2015

Vi oplever at det i år er Moder Gud og Den Feminine Kærlighedsstrøm som arbejder sig særlig kraftigt ind i Jorden, især her i starten af det nye år. I den forbindelse har Ziadria fået en kanalisering ned fra Moder Gud som vi gerne vil dele med jer alle sammen her. I anledningen af Moder Guds stærke tilstedeværelse har vi valgt at lave en workshop
- En dag i Moder Guds Hjerte - søndag d. 22/3. I samme tråd vil vi gerne gøre opmærksom på vores månedlige torsdagsaften Ny Tids Hjertehealingsaften i Den Feminine Kærlighedsstrøm, hvor vi modtager healing fra Moder Gud gennem Gralsgudinden og forskellige feminine mestre. Sidst, men bestemt ikke mindst, er det også i år at vi afholder vores Spirituelle rejse til Glastonbury. På den rejse vil vi, i Glastonburys særligt stærke feminine kærlighedsindstrømning, fordybe os i det feminine aspekt og åbne vores hjerter på et dybdegående plan for Moder Gud og Gralsgudinden.

Vi glæder os til at åbne for Den Feminine Kærlighedsstrøm sammen med jer!

Mange kærlige solhilsener fra Ziadria, Michael og Simon - Den Indre Sol

 

NYT: Uddannelsen til Ny Tids Hjertehealer - 7/1 2015

Vi har revideret vores 2-årige uddannelse til Ny Tids Hjertehealingsterapeut. I stedet for en samlet 2-årig uddannelse, har vi nu lavet en åben uddannelse kaldet Uddannelse til Ny Tids Hjertehealer, hvor man kan melde sig til lige de workshops man vil, ELLER man kan melde sig til hele dette 1-årige forløb på en gang. På denne uddannelse fordyber man sig i én behandlingsform - Ny Tids Hjertehealing - og gennemgår endvidere en personlig og åndelig udviklingsproces. Denne uddannelse vil fortsætte år efter år, som en cyklus af 12 workshops, ligesom Uddannelsen til Bevidst Lysarbejder. Således kan man også tage alle de 12 workshops over flere år hvis man ønsker dette. (I april 2016 opstarter vi så en 1-årig uddannelse, kaldet Uddannelse til Ny Tids Hjertehealingsterapeut). Læs meget mere om det hele her.

Vi afholder introduktionsaftener tirsdage d. 24/2 og 17/3 2015, kl. 19-21. Kom glad og hør nærmere hvis du er nysgerrig, eller kontakt os direkte hvis du er interesseret.

Mange kærlige solhilsener fra Ziadria, Michael og Simon - Den Indre Sol

 

Uddannelsen til Ny Tids Hjertehealingsterapeut - 20/9 2014
- Uddannelsen starter i April 2015 og varer to år

Så er vores omstrukturerede Uddannelse til Ny Tids Hjertehealingsterapeut endelig planlagt færdig, vi har fået lavet en brochure og vi har lagt en masse information om uddannelsen ind på hjemmesiden her. Du er meget velkommen til at læse nærmere og se om det er noget for dig, og du er også meget velkommen til at kontakte os for at høre nærmere - helst på mail hvis det er muligt. Vi afholder den første af to introduktionsaftener tirsdag d. 30/9 kl. 19-21 i vores center på Frederiksberg. Vi glæder os til at møde dig/jer og ikke mindst til at give ud af denne uddannelse som føles meget rigtig i vores hjerter.

Mange kærlige solhilsener fra Ziadria, Michael og Simon - Den Indre Sol

 

Første afholdte workshop i København - 6/5 2014

Vi takker for en rigtig dejlig første dag i søndags, i vores nye lokaler på Rolfsvej 12, Frederiksberg. 2. stråle-energien arbejdede dybt og kærligt med alle der var med til workshoppen og til tjenesten - englene er søreme flyttet med!

Mange kærlige solhilsener fra Ziadria, Michael og Simon - Den Indre Sol

 

Så er adressen i København fundet! - 11/3 2014

Så er det afgjort hvor og hvornår Den Indre Sol også får lokaler i København: Det bliver på Rolfsvej 12, kld., 2000 Frederiksberg, og vi starter søndag d. 4/5 med nummer to åbne workshop i Uddannelsen til Bevidst Lysarbejder: 2. stråle - Illuminationens Flamme, fra kl. 10-18. Samme dag er der en åben og gratis tjeneste fra kl. 12-13 -
2. stråle tjeneste med Kuthumi og Lady Debra. Vi glæder os til at begynde i vores nye lokaler og vi håber I vil komme og være med til at indvie dem. I er meget velkomne.

Mange kærlige solhilsener fra fra Den Indre Sol - Ziadria, Michael og Simon

p.s. alle aktiviteter fra d. 30/3 til d. 4/5 afholdes på Lynggårdsvej 12, kld., 4450 Jyderup, inkl. den første workshop i Uddannelsen til Bevidst Lysarbejder og vores første fire torsdagsaftener.

 

Den Indre Sol flytter tilbage til København - 2/3 2014

Den Indre Sol flyttede i 2009 til Jyderup. Vi flytter nu Den Indre Sol tilbage til København fra April-Maj 2014, samtidig med at vi fortsætter med at lave nogle af vores aktiviteter i Jyderup. Den præcise adresse og tid for starten for af aktiviteterne i København og er endnu ikke fastlagt, men vil blive lagt op herinde snarest muligt, skrevet ud i nyhedsbrev, mv. Adressen i Jyderup bliver igen Lynggårdsvej 12, kld, 4450 Jyderup. Vi afholder en (gen)indviende jordhealingstjeneste soendag d. 30/3 kl. 12. I er meget velkomne!

Mange kærlige solhilsener fra Den Indre Sol

 

Datoer for det nye år - 25/2 2014

Datoerne for de fleste arrangementer i 2014 og 2015 er nu blevet opdateret her på siden og de sidste kommer snarest. Bemærk dog at adressen for de forskellige arrangementer endnu ikke er fastlagt grundet en forestående flytning af lokale(r)(!).

Mange kærlige solhilsener fra Den Indre Sol