Uddannelse til Ny Tids Lysarbejder

Den Nye Tids åndelige udviklingsvej

Hjertets vej og De 13 stråler

 

12 søndagsworkshops - 1-årig cyklus

Meditation, healing og åndelige udvikling

Få genåbnet dit hjerte og din kanal til lyset

Få kontakt med dit sjælslys

og gennemgå en dybdegående hjerteåbning

Åben dit hjerte for den åndelige dimension

få kontakt med din livsopgave

Få kontakt med Det Åndelige Hierarki

Lær at være en videreformidler af lyset

Og bliv kanal for Det Store Hvide Broderskab

Lær at samarbejde med De Opstegne mestre

Lær at samarbejde med De Store Ærkeengle

Åben dig for Den Nye Tids strålevidenskab

 

Hvordan er denne uddannelse blevet til?

Sommeren 1996 blev vi – Michael og Ziadria - guidet gennem vores intuitive kanal til at tage til Kreta til Idi-bjergene, hvor Sandhedens Tempel ligger på det æteriske plan. Her kom vi i kontakt med Kristus Maitreya som er lederen fra Det Store Hvide Broderskab der arbejder for Jorden. Og vi fik især kontakt med Sananda, som er det væsen der inkarnerede som Jesus, for lidt over 2000 år siden og vi fik kontakt med Kuthumi, som er den Mester som har til opgave at fortsætte med det arbejde i Den Nye Tid som Jesus påbegyndte. Han er det væsen som bl.a. har været inkarneret som disciplen Johannes, Muhammed og Frans fra Assisi. Under dette ophold i Idi-bjergene blev vi bedt om at lave Centret Den Indre Sol , uddannelsen til bevidst Lysarbejder og en spirituel grupperejse til Kreta. Dette sagde vi ja til og på begyndte dette arbejde i 1997. Uddannelsen til Bevidst Lysarbejder (nu Uddannelse til Ny Tids Lysarbejder) er således opbygget ud fra de inspirationer og den viden vi har fået kanaliseret ned, og ud fra de erfaringer vi så har fået gennem dette arbejde i de 20 år vi har arbejdet som Bevidste Lysarbejdere siden da.

 

Hvorfor denne uddannelse?

 

Jorden er ved at gennemgå en dybdegående forvandlingsproces hen imod at blive en hellig planet, og ligeledes er alt liv der befinder sig på jorden. Gennem denne proces vil både jordens og menneskehedens bevidsthed blive løftet ind i en højere vibration og bevidsthed, som bygger på en dybdegående forbindelse med hjertechakraet. I denne proces har jorden brug for hjælp, således at forvandlingen af det kollektive mørke sker så nænsomt som muligt, og således at jorden bliver forenet med den guddommelige kærlighed så hurtigt som muligt. Mange mennesker fungerer som lysarbejdere for Jorden på et ubevidst plan, og kan blive påvirket af det uden at vide hvad der sker. Ved at sige ja til at være en bevidst Lysarbejder, stiller du dig til rådighed som kanal for den guddommelige kærlighed som videreformidles til jorden gennem Det Store Hvide Broderskab. Og du bliver klar over hvordan du kan arbejde bevidst med i den kollektive forvandlingsproces der sker på Jorden. Dette hjælper både jorden og dig selv, idet du får hjælp til at åbne dit hjerte, blive forenet med dit sjælslys og til at kunne leve i overensstemmelse med den guddommelige kærlighed som strømmer til jorden.

 

En Grunduddannelse i Bevidst Lysarbejde

 

Uddannelsen til Ny Tids Lysarbejder som består af de 12 søndage, er en grunduddannelse i hvordan man arbejder som en bevidst lysarbejder og samtidig en åndelig selvudviklingsproces som åbner hjertet og hele dit væsen dybere ind i en forening med dit sjælslys, din livsopgave og den guddommelige kærlighedsstrøm. Og på den måde hjælper du Jorden og menneskeheden med at blive forvandlet, idet du gennem din egen indre forvandlingsproces påvirker den kollektive bevidsthed på Jorden.

Deltagelsen i denne uddannelse vil give dig en større forståelse af den åndelige dimension, Det Åndelige Hierarki og hvad det vil sige at være bevidst lysarbejder og universel verdensborger. Du vil i den forbindelse få en forståelse af hvordan du kan være med til at skabe Den Nye Tid. Ved at stille dig til rådighed som kanal for jorden og menneskeheden og ved at åbne dit hjerte for De forskellige Mestre og Ærkeengle fra Det Store Hvide Broderskab siger du ja til at være Bevidst lysarbejder og du vil hermed blive hjulpet til at åbne dit hjerte og gennemgå en dybdegående forvandlingsproces hen imod en integration med dit sjælslys.

Har du kendskab til det at være lysarbejder i forvejen, vil du stadigvæk kunne tage denne uddannelse med fordel, idet du på den åndelige udviklingsvej vil kunne sige stadigt dybere ja til at være Bevidst Lysarbejder, hvor du gennemgår en stadig større åbning af hjertet og en stadig større forvandling og bevidsthedsudvidelse. Og idet, du vil blive præsenteret for nogle nye perspektiver i forbindelse med åndelig udvikling og dét at være en Bevidst Lysarbejder.

Uddannelsen til Ny Tids Lysarbejder er Den Nye Tids Åndelige Udviklingsvej, hvilket også kan beskrives som Hjertets vej, som tager udgangspunkt i at blive centreret i hjertet og i sjælslysets kærlighedsindstrømning.

 

Kanaliseret inspiration til uddannelsen:

 

”Vi fra Det Åndelig Hierarki hilser jer alle velkommen dybt fra vore hjerter. Vi kan med stor glæde invitere jer til at gennemgå uddannelsen til Bevidst Lysarbejder som vi har skabt til jer med det formål at I kan gennemgå en forvandlingsproces der åbner jeres hjerter og som hjælper jer til at blive integreret med jeres indre lys i hjertet. I vil blive i stand til at manifestere jer selv som de lysvæsener I er og vil dermed kunne udføre det arbejde – den livsopgave – som I har valgt allerede før I inkarnerede ned på jorden. Tiden er kommet til at manifestere det guddommelig lys som I bærer dybt i jeres hjerter og til at manifestere Den Nye Tid for både jorden og menneskeheden. Vælger I at sige ja til at blive Bevidste Lysarbejdere siger I ja til at blive ét med jeres guddommelige lys i hjertet og vi fra Det Åndelige Hierarki vil hjælpe jer meget intensivt i denne forvandlingsproces.

Vi hilser jer alle med kærlighed, og vi glæder os til at opstarte et samarbejde med jer ”

Kristus Maitreya – Lederen af Det Store Hvide Broderskab

 

Uddannelsens tilrettelæggelse

 

Uddannelsen vil være tilrettelagt således, at vi åbner os for forskellige aspekter af den guddommelige kærlighedsindstrømning, 1 søndagsworkshop af gange. Disse forskellige aspekter kaldes for stråleenergier, og vi vil derfor opleve de forskellige stråleenergier fra det guddommelige univers fra 1. til 13. stråle. Herigennem gør vi det muligt for Jorden og alt liv på Jorden at blive forvandlet og healet af de forskellige stråleenergier, og vi gennemgår selv en dybdegående forvandlingsproces hen imod en dybere integration med vores sjælslys. Vi får ligeledes en mulighed for at få en dybere erkendelse af den enkelte stråleenergi og af hvilke åndelige væsener der arbejder med særligt dette energiaspekt.

Hver søndagsworkshop vil bestå af foredrag, forskellige former for meditationer, åndedrætsøvelser, lydhealing og dansemeditationer. Og Jordhealingstjenesten, som er en gruppemeditatio, hvor vi stiller os til rådighed som kanaler for at der kan ske en forvandling af Jorden og alt liv på Jorden, vil være central i den forbindelse.

Uddannelsen er tilrettelagt således at den består af 12 søndagsworkshops på et år. Workshopsne er åbne, så du kan vælge at tage alle workshopsne efter hinanden på ét år - således at du bliver færdig med uddannelsen i løbet af et år - eller du kan vælge at tage de åbne workshops i en mere eller mindre tilfældig rækkefølge og således tage uddannelsen over flere år, eller også kun delvist at gennemføre uddannelsen. For at få det optimale ud af forløbet – både erkendelsesmæssigt og udviklingsmæssigt – anbefaler vi dog at man tager uddannelsen over et år, 1 workshop om måneden fra 1. stråle til 12./13. stråle, da der er en rød tråd i undervisningsforløbet. Men du kan også sagtens vælge at begynde på uddannelsen midt i forløbet – fx ved 5. stråle – og så tage det samlede 1-årige forløb til og med 4. stråle det efterfølgende år. Det er også muligt at deltage i de workshops somman har tid til/føler for, uden at gøre et forløb ud af det.

Der vil være et kompendium og en til flere cd'er til meditation som er inkl. entréprisen, som man kan bruge til at arbejde videre med sin åndelige udviklingsproces. Kompendiet sendes digitalt, som fil.

Hvis man ønsker at købe kompendiet printet ud på papir, koster det 50 kr. ekstra og vi skal have besked nogle dage inden, hvis man vil have det klar til workshoppen. Ellers kan man også få det lavet til næste gang man kommer.

 

Ny Tids Hjertehealingsterapi

 

For at få den optimale forståelse af hvad det vil sige at være en Bevidst Lysarbejder oplever vi at det er meget gavnligt at du går ind i et Ny Tids Hjertehealingsterapeutisk forløb (helst sideløbende med uddannelsen), hvor du får hjælp til at få åbnet dit hjerte dybere og få åbnet for kontakten til dit sjælslys og det at blive kanal for den guddommelige kærlighedsdimension. At tage et sådant forløb er egentlig en del af den samlede uddannelse og du skal derfor have gennemgået et sådant forløb for at få et kursusbevis/diplom, men du kan sagtens deltage på uddannelsen uden at gennemgå et terapiforløb.

Ny Tids Hjertehealingsterapi forløber over 12 gange, hvor du får hjælp fra de forskellige Mestre og Ærkeengle der formidler healing i de forskellige stråleenergier. Første gang vil det være 1. stråle og Mestrene El Morya og Lady Miriam og Ærkeenglen Metatron der formidler healingsenergien til dig, osv. En Ny Tids Hjertehealingsterapeutisk session var ca. 2 timer og koster 500 kr.

Spirituelle rejser til Glastonbury og Kreta


Udover det anbefaler vi at du deltager i vores spirituelle rejser til Glastonbury og Kreta som vi afholder løbende hvert år. Kærlighedsindsstrømningerne i Glastonbury og på Kreta hjælper særligt med at åbne dit hjerte og skabe kontakt til dit sjælslys, den guddommelige dimension og din livsopgave.

 

Praktiske oplysninger:

 

Datoer - 2019/2020:

28/4 2019: 1. stråle, Mestrene El Morya og Lady Miriam og Ærkeenglen Metatron
26/5 2019: 2. stråle, Mestrene Kuthumi og Lady Debra og Ærkeenglen Sandalfon
23/6 2019: 3. stråle. Mestrene, Paul Venetianeren og Lady Rowena og Ærkeenglen Rafael
14/7 2019: 4. stråle, Mestrene Serapis Bay og Lady Celeste og Ærkeenglen Gabriel
25/8 2019: 5. stråle, Mestrene Hillarion og Lady Rochelle og Ærkeenglen Raguel
22/9 2019: 6. stråle, Mestrene Jesus og Maria Magdalene og Ærkeenglen Zariel
20/10 2019: 7. stråle, Mestrene St. Germain og Lady Portia og Ærkeenglen Uriel
10/11 2019: 8. stråle, Mestrene Sananda og Lady Nada og Ærkeenglen Maria
8/12 2019: 9. stråle, Mestrene Ashtar Sheran og Lady Athene og Ærkeenglen Michael
12/1 2020: 10. stråle, Mestrene Buddha og Kwan Yin og Lysvæsener fra Sirius
16/2 2020: 11. stråle, Mestrene Kristus Maitreya og Isis, Gyldne Kristus og Karmas Herre
15/3 2020: 12./13. stråle, Fader-Moder Gud og Helligånden

Tidspunkt:
Søndage kl. 11 til 16 – tilmelding senest en uge før

Kom gerne et kvarter før så vi kan mødes/snakke - vi begynder kl. 11!
Alle er velkomne – bare kom - vi glæder os til at møde dig/jer!

Pris:
Entré for én workshops inkl. digitalt kompendie og cd'er til meditation: 200 kr.
(50 kr. ekstra hvis man vil have et udprintet kompendie)

Ny Tids Hjertehealingsterapi – 12 sessioner: 500 kr. pr. gang.

Kursusledere:

Michael:
Clairvoyant (klarsyn)

Ziadria:
Ny Tids Hjertehealer, Ny Tids Chakralydhealingsterapeut, Ny Tids Kanaliserings- og regressionsterapeut, Ny Tids Hjertehealingsterapeut, Ny Tids Solhealingsterapeut,
Ny Tids Hjertehealingsmassør og clairvoyant (klarhørelse)

Simon:
Ny Tids Hjertehealer, Ny Tids Chakralydhealingsterapeut,
Ny Tids Kanaliserings- og regressionsterapeut,
Ny Tids Hjertehealingsterapeut og Ny Tids Solhealingsterapeut

 

Sted:

Den Indre Sol
Centret for Ny Tids Lysarbejde

Ahlgade 61-63, 1. sal, lokale 1.5
4300 Holbæk

 

Forside