Uddannelse til
Ny Tids Hjertehealer

1- årig uddannelse til Hjertehealer

12 åbne tirsdage kl. 19-22 – start i april 2018

(Du kan også deltage når det passer dig og tage uddannelsen over flere år)

 

 

Lær at lave Ny Tids Hjertehealing

Lær at samarbejde med Det Åndelige Hierarki

- Bliv healingskanal og formidler af
Den Guddommelige Kærlighedsstrøm

 - Lær at Samarbejde med Det Opstegne Mestre,
De Store Ærkeengle og De Store Lysvæsener  

- Gennemgå et personligt og åndeligt udviklingsforløb og bliv forenet med
dit sjælslys og den åndelige dimension herigennem

- Lær at hjælpe andre til at blive forenet med deres sjælslys (højere selv)
og Den Åndelige dimension

 

Uddannelse til Ny Tids Hjertehealer

De 12 tirsdage på Uddannelsen til Ny Tids Hjertehealer er delt op efter De 13 Stråleenergier, således at 1. workshop er i 1. stråleenergien osv. frem til 12. workshop som er i 12./13. stråleenergien.

Er du healer, eller har du andre healeruddannelser i forvejen, kan du med fordel få noget ud af at gennemgå dette uddannelsesforløb, da det vil tilføre dig nye aspekter ved det at være healer der er gode at kende til i Den Nye Tid, hvor der sker så store forandringer på Jorden.

Ny Tids Hjertehealing er skabt således at du kan tilbyde den som adskilt behandlingsform, eller kombinere den med din egen alternative behandlingsform på forskellige måder, som passer til dig.

Du vil kunne vælge at tage uddannelsen, med det formål at blive en healer der kan hjælpe andre mennesker med deres personlige og åndelige udvikling og psykiske problemstillinger – gennem Ny Tids Hjertehealing og den åndelige viden og erfaring du får igennem uddannelsen – så du kan hjælpe klienten hen imod en dybere integration med sit sjælslys (højere selv), sin livsopgave og medden guddommelige kærlighedsstrøm.

Eller du vil kunne vælge blot at tage uddannelsen til Ny Tids Hjertehealer, som hjælp til din egen personlige og åndelige udvikling, og herigennem komme ind i en dybere kontakt med dit sjælslys (højere selv) og din livsopgave, hvis du endnu ikke ved om det er det rigtige for dig at arbejde som healer på et professionelt plan.


Ny Tids Hjertehealingssessioner

Hvis du er interesseret i at modtage et diplom efter uddannelsen skal du gennemgå 12 Ny Tids Hjertehealingssessioner, hvor du gennemgår en healings- og forvandlingsproces, og hvor du oplever at modtage Ny Tids Hjertehealing på din egen krop, for herigennem at lære endnu mere om metodens struktur og virkning. En Ny Tids Hjertehealingssession koster 500 kr. pr. gang.

Uddannelse til Ny Tids Lysarbejder


Hvis du er interesseret i at modtage et diplom efter uddannelsen skal du endvidere gennemgå Uddannelsen til Ny Tids Lysarbejder om torsdagen kl. 19-22. På denne uddannelsen lærer du dybdegående om healingsstrålerne og om Den Nye Tids Åndelige udviklingsvej, som du vil kunne bruge til at rådgive dine klienter ud fra. Vi anbefaler dig at gennemgå uddannelsen til Ny Tids Lysarbejder, samtidig med at du tager uddannelsen til Ny Tids Hjertehealer, da det er mest optimalt, men de kan også tages hver for sig.

(Se uddybende information om denne uddannelse her).


Ny Tids Hjertehealing

På uddannelsen til Ny Tids Hjertehealer lærer du at heale som kanal for den guddommelige dimension, med forskellige stråleenergier, Mestre og Ærkeengle gennem dit hjerte. Udover det lærer du forskellige healingsmetoder som du kan benytte til at specialisere din healing når du bliver guidet til det intuitivt gennem din indre hjertekanal. Ny Tids Hjertehealing består først og fremmest af healing fra hjertechakraet med stråleenergistrømme formidlet gennem De Store Ærkeengle og De Opstegne Mestre, men indbefatter også håndspålæggelse forskellige steder på kroppen, der gør at healingen strømmer endnu dybere ind i kroppen og det æteriske legeme. Udover det indbefatter den hjerteåndedræt på chakraerne der åbner chakraerne og kroppen for at blive mere modtagende overfor healingsenergien der strømmer. Den virker på både det fysiske, psykiske og åndelige plan og hjælper med at opløse og forvandle blokeringer i de forskellige auralag der forhindrer kærlighedsenergien i at strømme frit i hele dit væsen.

Centralt for Ny Tids Hjertehealing er, at et forløb består af 12 individuelle sessioner, hvor man til hver session samarbejder med en maskulin og en feminin Mester og en Ærkeengel, som formidler en specifik stråleenergi, fra 1. stråle til 12./13 stråle. Hver af De 13 stråleenergier repræsenterer et særligt healingsaspekt af den guddommelige kærlighedsindstrømning som healer og balancerer bestemte dele af energisystemet og som hjælper til at forvandle særlige problemstillinger, således at klienten forenes dybere med de særlige egenskaber som stråleenergien styrker.

Det centrale ved Ny Tids Hjertehealing er således dét at være kanal for den guddommelige kærlighedsstrøm, formidlet af de Opstegne Mestre og De Store Ærkeengle, der lader de forskellige guddommelige stråleenergier strømme gennem dit hjerte. Jo større hjerteåbninger du selv har gennemgået som hjertehealer, jo højere vibration af den guddommelige kærlighedsstrøm vil du formidle gennem dit hjertechakra og dine indre lyslegemer. Derfor vil det at være Ny Tids Hjertehealer indbefatte en fortsat åndelige udviklingsproces, hvor du gennemgår stadig større hjerteåbninger. Jo mere du stiller dig til rådighed som Ny Tids Hjertehealer, jo dybere hjerteåbninger vil du selv gennemgå. Og således er det at arbejde som Ny Tids Hjertehealer en fortsat personlig og åndelig udviklingsproces.


Praktiske oplysninger

Datoer:

Undervisningen afholdes på følgende tirsdage kl. 19-22:

Tirsdag den 3/4 2018: 1. stråle – Mestrene El Morya/Lady Miriam/Ærkeenglen Metatron
Tirsdag den 8/5 2018: 2. stråle – Mestrene Kuthumi og Lady Debra og Ærkeenglen Sandalfon
Tirsdag den 12/6 2018: 3. stråle – Mestrene Paul Venetianeren/Lady Rowena/Ærkeenglen Rafael
Tirsdag den 3/7 2018: 4. stråle – Mestrene Serapis Bay/Lady Celeste/Ærkeenglen Gabriel
Tirsdag den 7/8 2018: 5. stråle – Mestrene Hillarion/Lady Rochelle/Ærkeenglen Raguel
Tirsdag den 4/9 2018: 6. stråle – Mestrene Jesus/Maria Magdalene/Ærkeenglen Zariel
Tirsdag den 2/10 2018: 7. stråle – Mestrene Skt. Germain/Lady Portia/Ærkeenglen Uriel
Tirsdag den 30/10 2018: 8. stråle – Mestrene Sananda/Lady Nada/Ærkeenglen Maria
Tirsdag den 27/11 2018: 9. stråle – Mestrene Ashtar Sheran/Lady Athene/Ærkeenglen Michael
Tirsdag den 8/1 2019: 10. stråle – Mestrene Buddha/Kwan Yin/lysvæsener fra Sirius
Tirsdag den 5/2 2019: 11. stråle – Mestrene Kristus Maitreya/Lady Isis/Karmas Herre
Tirsdag den 5/3 2019: 12./13. stråle – Fader-Moder Gud og Helligånden


Pris:

100 kr. pr. gang (Inklusiv Kompendium + cd’er til daglig meditation og healing)

 

Kursusledere:

Michael:
Clairvoyant (klarsyn)

Ziadria:
Ny Tids Hjertehealer, Ny Tids Chakralydhealingsterapeut, Ny Tids Kanaliserings- og regressionsterapeut, Ny Tids Hjertehealingsterapeut, Ny Tids Solhealingsterapeut,
Ny Tids Hjertehealingsmassør og clairvoyant (klarhørelse)

Simon:
Ny Tids Hjertehealer, Ny Tids Chakralydhealingsterapeut,
Ny Tids Kanaliserings- og regressionsterapeut,
Ny Tids Hjertehealingsterapeut og Ny Tids SolhealingsterapeutSted:

Hjertehealingshuset
Den Indre Sol

Landlystvej 4, kld.

2500 Valby

 

 

Forside