Uddannelse til
Ny Tids Hjertehealer

1 år - 12 søndage

 

 

Lær at lave Ny Tids Hjertehealing

Lær at samarbejde med Det Åndelige Hierarki

- Bliv healingskanal og formidler af
Den Guddommelige Kærlighedsstrøm

 - Lær at Samarbejde med Det Opstegne Mestre,
De Store Ærkeengle og De Store Lysvæsener  

- Gennemgå et personligt og åndeligt udviklingsforløb og bliv forenet med
dit sjælslys og den åndelige dimension herigennem

- Lær at hjælpe andre til at blive forenet med deres sjælslys (højere selv)
og Den Åndelige dimension


Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til Ny Tids Hjertehealer består af 12 søndagsworkshops, hvor du til hver af workshopsene lærer at fungere som kanal og healer hvor du formidler en særlig stråleenergi ud fra et bevidst samarbejde med de Opstegne Mestre – både feminine og maskuline – og De Store Ærkeengle. Du vil ved at gennemgå de 12 workshops lære at udføre den endelige behandlingsform Ny Tids Hjertehealing.

Sideløbende med uddannelsen Til Ny Tids Hjertehealer skal du gennemgå Uddannelsen til Bevidst Lysarbejder, som også består af 12 søndagsworkshops.

På denne uddannelse gennemgår du en dybdegående åbning af dit hjerte og din lyskanal op til dit sjælslys og den åndelige dimension, som vil gøre dig til en dybdegående kanal for og videreformidler af de guddommelige stråleenergier når du laver Ny Tids Hjertehealing. Og du får en dybdegående viden om stråleenergierne som du healer med, og om vigtige muligheder og problemstillinger på den åndelige udviklingsvej, som du kan bruge når du vejleder dine klienter.

Du vil således skulle gennemgå to søndagsworkshops om måneden hver 14. dag.

Du kan også vælge at tage Uddannelsen til Ny Tids Hjertehealer over 2 år, således at du starter med at tage Uddannelsen til Bevidst Lysarbejder, og herefter tager uddannelsen til Ny Tids Hjertehealer det efterfølgende år, hvis der er nok tilmeldte til at der bliver oprettet et hold.

Hvis du ønsker at modtage diplom/kursusbevis på en færdiggjort uddannelse, skal du have gennemgået følgende:

- 12 søndage kl. 10 – 18 (Uddannelse til Bevidst Lysarbejder)
- 12 søndage kl. 10 – 18 (Uddannelse til Ny Tids Hjertehealer)
- 12 individuelle sessioner af ca. 2 timers varighed (Ny Tids Hjertehealing)
- 2 clairvoyancer af ca. 1½ times varighed (1 midt i forløbet og 1 sidst i forløbet)
(Clairvoyancerne er gratis inklusiv hvis man vælger det samlede 1-årige forløb.)
- Øve med medkursister og lave journal hertil
- Besvare nogle udleverede, afklarende spørgsmål

Og hvis du ønsker at modtage et eksamensbevis skal du yderligere…:

- Lave et prøveforløb med en klient med 12 sessioner af Ny Tids Hjertehealing og lave journal hertil
- Besvare alle udleverede spørgsmål
- Lave et prøvebehandling med en af underviserne med efterfølgende feedback


Uddannelse til Ny Tids Hjertehealer

- Ud over undervisning i og øvning af selve behandlingsformen, vil du under Uddannelse til Ny Tids Hjertehealer modtage undervisning i almen klientvejledning, kommunikation, meditation, psykologi, personlig og åndelig udvikling, mm.

- De 12 workshops på Uddannelsen til Ny Tids Hjertehealer er delt op efter De 13 Stråleenergier, således at 1. workshop er i 1. stråleenergien osv. frem til 12. workshop som er i 12./13. stråleenergien.

- Er du healer eller har du andre healeruddannelser i forvejen kan du med fordel få noget ud af at gennemgå dette uddannelsesforløb da det vil tilføre dig nye aspekter ved det at være healer der er gode at kende til i Den Nye Tid, hvor der sker så store forandringer på Jorden.

- Ny Tids Hjertehealing er skabt således at du kan tilbyde den som adskilt behandlingsform, eller kombinere den med din egen alternative behandlingsform på forskellige måder, som passer til dig.

- Du vil kunne vælge at tage uddannelsen med det formål at blive en healingsterapeut der kan hjælpe andre mennesker med deres personlige og åndelige udvikling og psykiske problemstillinger – gennem Ny Tids Hjertehealing og den åndelige viden og erfaring du får igennem uddannelsen – så du kan hjælpe klienten hen imod en dybere integration med sit sjælslys (højere selv) og sin livsopgave og medden guddommelige kærlighedsstrøm. Eller du vil – hvis du endnu ikke ved om det er det rigtige for dig at arbejde som healingsterapeut – kunne vælge blot at tage uddannelsen til Ny Tids Hjertehealer med henblik på din egen personlige og åndelige udvikling, og herigennem komme ind en dybere kontakt med dit sjælslys (højere selv) og din livsopgave.


Uddannelse til Bevidst Lysarbejder


Uddannelsen til Bevidst Lysarbejder er en grunduddannelse i at gå hjertets vej som åndelig udviklingsvej. Den giver dig en grundlæggende forståelse af hvordan du kan samarbejde med de forskellige Opstegne Mestre og Ærkeengle der arbejder i de forskellige guddommelige stråleenergier, som du også skal samarbejde med som Ny Tids Hjertehealer. Desuden giver den dig en grundlæggende forståelse for den åndelige udviklingsvejs processer og udfordringer, således at du er i stand til at vejlede dine klienter på den bedst tænkelige måde. Samtidig med dette gennemgår du på denne uddannelse en dybdegående forvandlingsproces, hvor du åbner dit hjerte for den guddommelige dimension og Det Store Hvide Broderskab, og hvor du får (gen)skabt en grundlæggende lyskanal til dit sjælslys og den guddommelige dimension, som gør det muligt for dig at fungere som neutral kanal som behandler. Udover det vil det give dig en erfaring som er nødvendig for at kunne vejlede klienter igennem lignende processer.

(Se uddybende information om denne uddannelse her).


Ny Tids Hjertehealing

På uddannelsen til Ny Tids Hjertehealer lærer du at heale som kanal for den guddommelige dimension, med forskellige stråleenergier, Mestre og Ærkeengle gennem dit hjerte. Udover det lærer du forskellige healingsmetoder som du kan benytte til at specialisere din healing når du bliver guidet til det intuitivt gennem din indre hjertekanal. Ny Tids Hjertehealing består først og fremmest af healing fra hjertechakraet med stråleenergistrømme formidlet gennem De Store Ærkeengle og De Opstegne Mestre, men indbefatter også håndspålæggelse forskellige steder på kroppen, der gør at healingen strømmer endnu dybere ind i kroppen og det æteriske legeme. Udover det indbefatter den hjerteåndedræt på chakraerne der åbner chakraerne og kroppen for at blive mere modtagende overfor healingsenergien der strømmer. Den virker på både det fysiske, psykiske og åndelige plan og hjælper med at opløse og forvandle blokeringer i de forskellige auralag der forhindrer kærlighedsenergien i at strømme frit i hele dit væsen.

Centralt for Ny Tids Hjertehealing er, at et forløb består af 12 individuelle sessioner, hvor man til hver session samarbejder med en maskulin og en feminin Mester og en Ærkeengel, som formidler en specifik stråleenergi, fra 1. stråle til 12./13 stråle. Hver af De 13 stråleenergier repræsenterer et særligt healingsaspekt af den guddommelige kærlighedsindstrømning som healer og balancerer bestemte dele af energisystemet og som hjælper til at forvandle særlige problemstillinger, således at klienten forenes dybere med de særlige egenskaber som stråleenergien styrker.

Det centrale ved Ny Tids Hjertehealing er således dét at være kanal for den guddommelige kærlighedsstrøm, formidlet af de Opstegne Mestre og De Store Ærkeengle, der lader de forskellige guddommelige stråleenergier strømme gennem dit hjerte. Jo større hjerteåbninger du selv har gennemgået som hjertehealer, jo højere vibration af den guddommelige kærlighedsstrøm vil du formidle gennem dit hjertechakra og dine indre lyslegemer. Derfor vil det at være Ny Tids Hjertehealer indbefatte en fortsat åndelige udviklingsproces, hvor du gennemgår stadig større hjerteåbninger. Jo mere du stiller dig til rådighed som Ny Tids Hjertehealer, jo dybere hjerteåbninger vil du selv gennemgå. Og således er det at arbejde som Ny Tids Hjertehealer en fortsat personlig og åndelig udviklingsproces.


Andre uddannelser og workshops


Efter Uddannelsen til Ny Tids Hjertehealer har du mulighed for at fortsætte med at tage både den 1-årige Uddannelse til Ny Tids Hjertehealingsterapeut (som starter i april 2017), den 1-årige Uddannelse til Ny Tids Chakralydhealingsterapeut og den 1-årige uddannelse til Ny Tids Solhealingsterapeut, som i lignende forløb går i dybden med en behandlingsform og samtidig indeholder en masse undervisning og praksis i personlig og åndelig udvikling.

Udover det har du mulighed for at tage supplerende kurser som du kan gøre brug af når du laver Ny Tids Hjertehealingssessioner eller andre sessioner (Kanaliseringsworkshop, Kommunikationsworkshop, Massageworkshop, Zoneterapiworkshop, mm.)

Du kan læse mere om både Ny Tids Hjertehealingsterapi, Ny Tids Chakralydhealing og Ny Tids Solhealingsterapi m.m. nedenfor.

 

Behandlingsformer


Behandlingerne varer mellem 1½ til 2 ½ timer

Ny Tids Chakralydhealing

Ny Tids Chakralydhealing består af et lydhealingsforløb der forløber over 12 gange, hvor klienten modtager åndedrætshealing og lydhealing på de 7 hovedchakraer sammen med hjertehealing fra terapeuten, De Opstegne Mestre og Ærkeengle fra Det Åndelige Hierarki og fra de 13 stråleenergier. Det er en dybdegående healing der forvandler, renser og healer helt ind på celleplan og som hjælper klienten til at komme i en dybere kontakt med sig selv og sit sjælslys. Den første gang er en prøvegang. Herefter beslutter klienten sig for om han/hun har lyst til at forsætte forløbet. Ønsker klienten dette laves de resterende aftaler så de ligger en gang om måneden.

 

Ny Tids Hjertehealing

Ny Tids Hjertehealing består af et hjertehealingsforløb der forløber over 12 gange, hvor klienten først modtager åndedrætsterapi og så en dyb, intuitiv og kanaliseret hjertehealing, med håndspålæggelse af terapeuten, fra De Opstegne Mestre og Ærkeengle fra Det Åndelige Hierarki i de 13 stråleenergier . Den første gang er en prøvegang. Herefter beslutter klienten sig for om han/hun har lyst til at forsætte forløbet. Ønsker han/hun dette laves de resterende aftaler så de ligger en gang om måneden. Klienten anbefales at arbejde med en daglig healingmeditation mellem hver session. Har klienten lyst til at gå ind i en dybere hjerteåbningsproces og herigennem få en dybere kontakt med sin intuition, sig selv og sit sjælslys, anbefales han/hun at tage et Ny Tids Hjertehealingsterapeutisk forløb efter at have gennemgået et Ny Tids Hjertehealingsforløb. Klienten kan også med stor fordel tage begge forløb på samme tid hvor han/hun kommer til session hver 14. dag.

 

Ny Tids Hjertehealingsterapi

Ny Tids Hjertehealingsterapi er et dybdegående regressionsterapeutisk forløb der forløber over 12 gange, som udover at give klienten en mulighed for at få en dybere kontakt med, og en dybere forståelse af en bestemt problemstilling, også giver klienten hjælp til at få sit hjerte åbnet og herigennem få en dybere kontakt med sin intuition, sit sjælslys og sin livsopgave. Vi tager udgangspunkt i nu’et og den absolutte accept af klientens følelser og oplevelser, og terapeuten hjælper herigennem klienten med at mærke sine følelser mere og mere, og stole mere og mere på sin intuition og sin indre autoritet. Dette giver klienten mulighed for at gennemgå en dybdegående integration med sit sjælslys og med den han/hun er dybest inde. Den første gang er en prøvegang. Herefter beslutter klienten sig for om han/hun har lyst til at forsætte forløbet. Ønsker han/hun dette laver vi de resterende aftaler en gang om måneden. Forløbet indbefatter at klienten skal arbejde med bekræftelser og en daglig meditation mellem hver session.

 

Ny Tids Solhealingsterapi

Ny Tids Solhealingsterapi er et mere dybdegående regressionsterapeutisk forløb der forløber over 12 gange, som udover at give klienten en mulighed for at få en dybere kontakt med og en dybere forståelse af en bestemt problemstilling, og at få klientens hjerte åbnet dybere for herigennem at få en dybere kontakt med sin intuition, sit sjælslys og sin livsopgave, giver klienten mulighed for at få forløst og forvandlet personligt karma, med hjælp fra Det Karmiske Råd og i overensstemmelse med Den Guddommelige Vilje og Plan. Den bygger på samme healingsterapeutiske metode som Ny Tids Hjertehealingsterapi, men foregår ud fra et direkte healingssamarbejde med Gyldne Kristus, Karmas Herre, Det Karmiske Råd og Helligånden. Den første gang er en prøvegang. Herefter beslutter klienten sig for om han/hun har lyst til at forsætte forløbet. Ønsker klienten dette laves de resterende aftaler så de ligger en gang om måneden. Forløbet indbefatter at klienten skal arbejde med bekræftelser og en daglig meditation mellem hver session. At gennemgå et Ny Tids Solhealingsterapiforløb forudsætter at klienten har gennemgået et Ny Tids Hjertehealingsterapiforløb først.

(Efter at have taget uddannelsen til Ny Tids Hjertehealingsterapeut kan du fortsætte med at tage denne 1-årige overbygningsuddannelse ”Uddannelse til Ny Tids Solhealingsterapeut”, hvor du lærer at samarbejde med Det Karmiske Råd samtidig med at du laver healingsterapi.)

 

Ny Tids Hjertehealingsmassage

Ny Tids Hjertehealingsmassage er en nænsom og blid massage og healing der skaber afspænding, harmoni og en bedre jordforbindelse, og som forvandler, forløser og frigør fysiske og psykiske smerter og spændinger. Sessionen vil bestå af en hel kropsmassage, hvor terapeuten åbner sig som kanal for at klienten kan modtage lige den healing han/hun har brug for. Ny Tids Hjertehealingsmassage kan modtages som en enkeltbehandling eller som et forløb over 12 gange på et år, hvor klienten modtager Ny Tids Hjertehealingsmassage med hjertehealing fra de 12 feminine strålemestre. Den første gang er en prøvegang. Herefter beslutter klienten sig for om han/hun har lyst til at forsætte forløbet. Ønsker klienten dette laves de resterende aftaler så de ligger en gang om måneden. Klienten skal medbringe 2 lagener og et lille håndklæde.

(Efter at have taget uddannelsen til Ny Tids Hjertehealingsterapeut eller sideløbende med kan du deltage i en massageworkshop, hvor du lærer at lave en afspændende helkropsmassage med hjertehealing fra De Feminine Mestre.)

 

Praktiske oplysninger

 

Datoer

Datoer - Uddannelse til Ny Tids Hjertehealer:
Søndag den 24/4, 22/5, 12/6, 17/7, 28/8, 18/9, 16/10, 13/11,11/12 2016 og 29/1, 19/2, 19/3 2017 – kl. 10-17

Datoer - Uddannelse til Bevidst Lysarbejder:
Søndag den 10/4, 8/5, 5/6, 3/7, 7/8, 4/9, 2/10, 30/10, 27/11 2016 og 15/1, 5/2, 5/3 2017 – kl. 10-17

OBS: Holdet 2016/2017 er et lukket hold, da vi optager uddannelsen på video. Uddannelse til Ny Tids Hjertehealer starter op igen med et åbent hold i april 2017.

Kursuspris

Kursuspris for det samlede 1-årige forløb:

1500 kr. pr måned i 12 måneder. – i alt 18.000 kr
Rabat – spar 3000 kr.: 15.000 kr. for hele forløbet, som betales ved opstart.

Pensionist, studerende eller arbejdsløs– spar yderligere 1000 kr.: 14.000 kr. for hele forløbet

Depositum: 500 kr. Betales ved tilmelding og betales ikke tilbage ved framelding.

Kursusprisen for det samlede 1-årige forløb indbefatter følgende:

Uddannelse til Ny Tids Hjertehealer: 12 workshops á 500 kr.
Uddannelse til Bevidst Lysarbejder: 12 workshops á 500 kr.
Ny Tids Hjertehealing – 12 sessioner: 500 kr. pr. gang
Clairvoyance – 2 sessioner: 600 kr. pr. gang

Inkl. kompendier og undervisningsmaterialer der udleveres hver søndag, cd’er med musik til daglig meditation og musik der kan bruges til at lave Ny Tids Hjertehealing. (Oprindelig pris på enkelte dele i alt: minimum 19.200 kr.)

OBS: Hvis du tager det samlede forløb er alle vores åbne aftener gratis i perioden.

 

Tilmelding


Tilmelding til samlet 1-årigt forløb:

Senest 1 uge før start - d. 3/4 2016. Kontakt os for en tilmeldingsblanket eller print den selv herfra.

 

Diplom og eksamensbevis

Hvis du ønsker dette kan du modtage et diplom/kursusbevis eller et eksamensbevis (som du fx kan bruge til at få momsfritagelse) efter de nævnte betingelser under overskriften "Uddannelsens opbygning".

 

 

Kursusledere:

Michael:
Clairvoyant (klarsyn)

Ziadria:
Ny Tids Hjertehealer, Ny Tids Chakralydhealingsterapeut, Ny Tids Kanaliserings- og regressionsterapeut, Ny Tids Hjertehealingsterapeut, Ny Tids Solhealingsterapeut,
Ny Tids Hjertehealingsmassør og clairvoyant (klarhørelse)

Simon:
Ny Tids Hjertehealer, Ny Tids Chakralydhealingsterapeut,
Ny Tids Kanaliserings- og regressionsterapeut,
Ny Tids Hjertehealingsterapeut og Ny Tids SolhealingsterapeutSted:

OBS: Uddannelsen afholdes umiddelbart på vores adresse i Jyderup, med mindre der er flere tilmeldte fra Kalundborg eller København

Hjertehealingshuset
Den Indre Sol

Lynggårdsvej 12

4450 Jyderup

 

 

Forside