Udgangspunkt

Den Indre Sol er fra Det Åndelige Hierarkis side ment som et aktivitets og værested, hvor vi alle kan åbne dybere op til vores oprindelige åndelige lysarbejderidentitet gennem den forvandlende kærlighedsenergi der gennemstrømmer stedet. Det er fra Det Åndelige Hierarkis side opbygget som et indstrømningssted, hvor der er en Guddommelig kosmisk lysindstrømning tilstede konstant. Denne energi-indstrømning renser, forvandler og fylder alle tilstedeværende med Guddommelig kærlighedsenergi der bringer os alle i dybere kontakt med vores sjælslys, Gud og Det Åndelige Hierarki. Dette indstrømningssted er ment som et sted for fælles aktiviteter, hvor åndeligt indstillede og søgende mennesker kan mødes og hjælpe og inspirere hinanden i et fælles arbejde for kærligheden lyset og den Guddommelige dimension.

Vi samarbejder med mestrene fra Det Store Hvide Broderskab - heraf især Kristus (Herren Maitreya), Kuthumi (Mohammed) og Sananda (Jesus), Engle-riget og rumfolk fra Det Åndelige Hieraki. Og vi arbejder med intuitiv lyd/sang, bevægelse og Sacred Dance, meditation, bøn, musik, jordhealingstjenester, hjertehealing, spiralhealing og healing med røngentsyn, terapi, sufisme og shamanistiske teknikker ud fra en kontakt med vores egen og andres åndelige vejledere. Da vi er blevet bedt om at manifestere "Den Nye Tids" vibration som bl.a. har til formål at overskride grænser mellem kulturer og religioner, bruger vi metoder, sang og musik fra forskellige kulturtraditioner - heriblandt shamanisme, mystikertraditioner og religioner.

 

Opstarten af Den Indre Sol

I 1997 blev Centret Den Indre Sol opstartet af Michael og Ziadria efter at være blevet ført sammen af deres sjælslys og åndelige hjælpere. De havde begge et dybtfølt ønske om at tjene Gud og Det Åndelige Hierarki og jorden og menneskeheden og havde været igennem en dybdegående forvandlingsproces hen imod en dybere integration af deres sjælslys.

Kort tid efter at de sagde ja til hinanden fik de mulighed for at overtage nogle lokaler i Nord-Vest kvarteret med det formål at lave lysarbejde. De sagde ja og påbegyndte processen med at opstarte et center for lysarbejde. Under denne proces blev de i en meditation bedt om at opstarte en uddannelse til Bevidst Lysarbejder af Kristus Maitreya - lederen af jordens hvide broderskab. Som en del af uddannelsen skulle de lave en åndelig udviklingsrejse til Kreta med fokus på et 3 dages ophold i Idi-bjergene og med en 3 dages tur til naboøen Santorini hvor der skulle skabes kontakt med væsener fra Sirius og forvandles kollektivt mørke fra det tidligere Atlantis. Ziadria var nogle år forinden blevet ledt op i Idi-bjergene under et ophold på kreta og havde her haft en dybfølt kontakt med ærkeenglen Maria som lavede en dybdegående udrensning af hendes hjerte. Inden overtagelsen af de nye lokaler følte både Michael og Ziadria sig inspireret til at tage til Kreta igen for at planlægge en åndelig udviklingsrejse. De blev via deres åndelige kontakt guidet rundt på Kreta og til Santorini og blev her klar over hvordan turen skulle opbygges. De sagde nu ja til at lave uddannelsen som bygger på inspiration fra især Kristus Maitreya (Lederen af jordens store hvide broderskab), Sananda (Jesus) og Kuthumi (Mohammed).

Hovedformålet med uddannelsen er at stille sig til rådighed som kanal for Det Åndelige Hierarki således at Den Nye Tids kærlighedsindstrømning kan strømme til jorden og forvandle negativitet og kollektivt mørke gennem dette. Ved at gøre dette åbnes hjertet dybere og dybere og en sjælsintegration kan efterhånden finde sted.

Udover uddannelsen og den åndelige udviklingstur til Kreta tilbyder centret jordhealingstjenester hver søndag kl. 12.00 og fuldmåne og nymåne meditationer en gang om måneden kl. 19.00 hvor man kan stille sig til rådighed som kanal og deltage i det fælles lysarbejde for jorden og menneskeheden.

Centralt for centrets aktiviteter er skabelsen af en dybere og dybere åbning af hjertet gennem udrensning og forvandling. Dans, sang, åndedrætsmeditation, bevægelse, yoga og qigong bruges som en del af disse processer for at lade kærlighedsenergien synke dybt ind i kroppen og derigennem skabe en dybdegående jordforbindelse samtidig med åbningen af hjertet.

Målsætningen med lysarbejdet er på lang sigt at udvikle en kontakt med sjælslyset og vores højere bevidsthed herigennem, gennem en forvandlingsproces der gør at vi bliver centreret i hjertechakraet og dermed udvikler en verdensborgeridentitet baseret på en ligeværdig accept og respekt for alle mennesker på jorden uafhængig af kulturel og religiøs baggrund og livsanskuelse.

Efter den oprindelige Uddannelse til Bevidst Lysarbejder og ”grundrejsen” til Kreta er Michael og Ziadria blevet inspireret til en række forskellige rejser og uddannelser igennem årene, alle med fokus på at lave forvandlende lysarbejde. Der har både været rejser til Tyrkiet, Italien (Assisi), Polen (Auschwitz og Krakow), England (Glastonbury), Egypten og senest en rundrejse i Israel. Af uddannelser blev Ziadria og Michael også inspireret til at lave Uddannelsen til Moderne Præst og Præstinde, Uddannelsen til Ny Tids Solhealingsterapeut og og Uddannelsen til Ny Tids Hjertehealingsterapeut. Desuden har de også medskabt en lang række enkeltstående workshops.

Centret er et dynamisk sted som er under en fortsat udvikling og selvom hovedelementerne i uddannelserne og de forskellige lysarbejderaktiviteter er de samme er den spirituelle oplevelse aldrig den samme, da vi alle hver især er under en fortsat udviklingsproces.

Som en del af lysarbejderaktiviteterne tilbyder Michael clairvoyance, og Ziadria tilbyder Ny Tids Hjertehealingsmassage, Ny Tids Hjertehealing, Ny Tids Regressionsterapi, Ny Tids Hjertehealingsterapi og Ny Tids Solhealingsterapi.