Nytårskanalisering fra Moder Gud 2015

- /v Ziadria

 

Jeg er Moder Gud og jeg hilser jer alle dybt fra mit hjerte. Jeg er lederen af Den Feminine Kærlighedsstrøm der strømmer til Jorden, og som bliver formidlet igennem mange forskellige engle, lysvæsener og Opstegne Mestre.

Jeg ønsker jer alle et kærligt og fredfyldt nytår fyldt med kærlighed og omsorg og positivt nærvær.

Jeg formidler Den Feminine Kærlighedsstrøm til Jorden gennem forskellige feminine solengle. Èn af dem er Solenglen fra Avalon som også kaldes for Gralsgudinden. Gralsgudinden formidler Den Feminine kærlighedsstrøm særligt stærkt i Det Gamle Avalon som ligger i den lille by Glastonbury der ligger i det sydvestlige England. Hun er blevet dyrket som Den Store Modergudinde tilbage i tiden, hvor der eksisterede præst- og præstindekulturer der arbejdede for Moder Gud i Den Feminine Kærlighedsstrøm. Dette var før Kristendommen kom til.

Gralsgudinden kalder meget stærkt på gamle præster og præstinder fra de keltiske præst- og præstindekulturer i disse år, og hun arbejder på at gøre menneskers hjerter til åbne og modtagne hjertegrale, der er modtagelige overfor den guddommelige kærlighedsstrøm.

Udover det arbejder hun på at skabe en balance mellem Den Feminine Kærlighedsstrøm og Den Maskuline Kærlighedsstrøm i menneskeverdenen, og i hvert enkelt menneske ved at videreformidle min kærlighed dybt ind i Jorden og menneskeheden. Dette har hun gjort særligt aktivt siden 2003, og i år i forbindelse med dette nytår og hen til påsken forøger hun denne indstrømning kraftigt, således at den feminine kærlighed kan opbløde den maskuline ubalance mærkbart.

Hun vil forsøge at komme dybt ind i alle menneskers hjerter, og hun vil lade Den Feminine Kærlighed opbløde og forvandle alle de maskuline sider ved mennesker som er ubalancerede og som er overudviklede, for at der kan opstå den rette balance mellem den maskuline og den feminine kærlighedsstrøm. Hun vil i den forbindelse arbejde på at skabe feminine hjertegrale hos så mange mennesker, der er åbne for det, som muligt. Således at så mange mennesker som muligt kan blive forenede med Den Feminine Kærlighedsstrøm som muligt i deres daglige og fysiske liv.

Den feminine kærlighedsstrøm vil hjælpe mennesker med at blive mere integreret med deres kroppe, og den vil således også hjælpe mennesker med at komme i en dybere kontakt med deres følelser. Og som en del af denne proces vil den hjælpe mennesker, som har modstand mod at være i deres kroppe med deres sjæl og bevidsthed, med at komme mere ned i kroppen og herigennem få en mere dybdegående kontakt med de nederste chakraer – rodchakraet, harachakraet og solar pleksus. Der vil påbegyndes en dybere udrensning, forvandling og afbalancering af særligt disse chakraer, som vil hjælpe med at gøre det muligt for sjælen at trænge mere igennem personligheden og herigennem blive mere integreret ned i den fysiske dimension. Mange mennesker vil derfor blive konfronteret med følelsemæssige ubalancer i forbindelse med rodchakraet, harachakraet og solar pleksus, som vil gøre at de skal forholde sig til hvordan de har det med at være i deres krop og mærke deres følelser og hvordan de har det med at være på jorden (rodchakraet), og til hvordan de har det med deres seksualitet og dét blot at være og nyde livet (harachakraet) og til hvordan de har det med deres jeg og personlighed (solar pleksus) – om de bruger deres jeg og personlighed til at tjene dem selv eller om de bruger deres jeg og personlighed til at tjene kærligheden og den guddommelige dimension.

Den Feminine Kærlighedsstrøm kan skabe en dyb følelse af væren og ydmyghed og medfølelse i hjertet, og den kan hjælpe mennesker til at blive fleksible og modtagelige i deres personlighedsopbygning. Hvis der er nogle dele af personligheden der har modstand mod at lade sig blive forvandlet kan det opleves som hårdt og begrænsende for personlighedens handlekraft og jeg-vilje at blive gennemstrømmet af Den feminine kærlighedsstrøm, og det kan opleves som om at man ikke er lige så effektiv som man plejer at være. Det vil kunne gøre ondt i kroppen, hvis der er forsvarsmekanismer der kæmper i mod at give slip og lade sig forvandle, hvor dét at forsøge at kontrollere sig selv og sine omgivelser kan være én af de største forsvarsmekanismer der skaber store forhindringer i forhold til det at lade sig smelte sammen med den feminine kærlighed.

I de næste 3 måneder vil Den Feminine Kærlighedsstrøm strømme kraftigt ind i Jorden og gennemstrømme alt der er levende. Den Feminine kærlighed vil heale og forvandle alt hvad der ikke er kærlighed og det kan være hårdt for de mennesker der overvejende fungerer ud fra det maskuline aspekt.

Jeg anbefaler derfor jer alle at meditere i Den Feminine kærlighedsstrøm så meget som muligt i det næste år, og især i de første 3 måneder af året frem til påske. Gør jer stille og modtagelige, og bed mig om at heale og forvandle alt det i jer som ikke er kærlighed og alt det i jer som modarbejder en forening med den guddommelige kærlighed. Og bed også om at andre mennesker – både dem I kender og dem I ikke kender – må blive healet og forvandlet og åbnet dybere i deres hjerter til Den Feminine Kærlighedsstrøm. Gør I dette gør I det muligt for mig og mine engle at heale jer på et dybdegående plan, som gør at I bliver forenet med Den Feminine Kærlighed i jeres daglige liv som den personlighed og sjæl I er. Jeg ønsker af hele mit hjerte at kunne komme ind i jeres hjerter og væsener for at heale jeres sår og afsavn og forene jer med den feminine kærlighed og omsorg.

Der er brug for de feminine kvaliteter, så tillad jer selv at undersøge de feminine kvaliteter nærmere. Hvad er det feminine aspekt? Hvad er det feminine i kvinder og det feminine i mænd? Og hvordan manifesterer det feminine sig i samfundet og i det liv I lever sammen med andre mennesker? Ved at undersøge dette bliver i mere fokuserede på det feminine og dette gør at I inviterer det dybere ind i jeres personlighed og i jeres liv.

Vi kan fra den åndelige dimension se, at der virkelig er meget brug for at Den Feminine Kærlighed bliver manifesteret på et dybere plan på Jorden – både i mænd og kvinder og i samfundet i forhold til den måde I vælger at leve med hinanden på, på Jorden.

Så vi vil blive meget taknemmelige, hvis I giver det feminine en særlig opmærksomhed, og hvis I åbner jer for den feminine kærlighedsstrøm på et dybere plan i jeres person gennem meditation og lignende. Hvis bare I tænker på Den Feminine Kærlighedsstrøm lige meget hvor I er, så åbner I jer for at kunne modtage min kærlighed.

Jeg sender jer alle min dybeste kærlighed, og ønsker jer alle kærlighed, fred og dyb indre væren i det nye år.

Moder Gud og Den Feminine Kærlighedsstrøm

 

 

Forside